среда, 27 мая 2015 г.

Alexandra Popova. LAB Catalogue. Beijing. China.


Alexandra Popova. Inesfresedo catalogue. Beijing. China.


Photographer: Valentina Grigorian.Alexandra Popova. Test by JAY. Beijing. China.Alexandra Popova. Test. Beijing. China.