вторник, 22 июня 2021 г.

Md Klim Art direction: @tsvvetkov Photography: @tsvvetkov или @rostislav_mda Style: @bembi.mo Clothes: @nikashumm @nastylish.vintage Make Up & Hair: @rezkomodnaya Photography assistants: @nikitaveremiev @rostislav_mda Model: @klim_kurani @vgmodels Location: @nezhnaya.studio


 

Md Klim Art direction: @tsvvetkov Photography: @tsvvetkov или @rostislav_mda Style: @bembi.mo Clothes: @nikashumm @nastylish.vintage Make Up & Hair: @rezkomodnaya Photography assistants: @nikitaveremiev @rostislav_mda Model: @klim_kurani @vgmodels Location: @nezhnaya.studio


 

Md Klim Art direction: @tsvvetkov Photography: @tsvvetkov или @rostislav_mda Style: @bembi.mo Clothes: @nikashumm @nastylish.vintage Make Up & Hair: @rezkomodnaya Photography assistants: @nikitaveremiev @rostislav_mda Model: @klim_kurani @vgmodels Location: @nezhnaya.studio